XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Thành phố Trà Vinh:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Nt Huệ Quần119 -Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943858838 0949218998
2Nt Tòng Thọ99- Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943852351
3Nt Bảo Thọ Đường04 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943854196 0982051196
4Nt Dân Thành70 -Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943853423 - 0985872764
5Nt Phúc Thọ Xuân34 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943853143 - 0978113504
6Nt Tòng Thọ99- Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943852351
7Nt Phúc Thọ Xuân34 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943853143 - 0978113504
8Nt Huệ Quần119 -Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943858838 0949218998
9Nt Bảo Thọ Đường04 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943854196 0982051196
10Nt Dân Thành70 -Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943853423 - 0985872764
11Nt Từ Hảo52 -Điện Biên Phủ, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943856087 - 0846491877
12Nt Đức Thành70 - Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh029432212184
13NT Bảo Thọ Đường04 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943854196 - 0982051196
14NT Huệ Quần119 -Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh02943858838 - 0949218998
15NT Phúc ChiĐiện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh0939924081 -
16CTY TNHH Dược Phẩm Khánh Ngọc177 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh0939924081
0981 746 299 Đặt hàng